Augment Reality

Förstärkt verklighet innebär att du kan få visualiserat platser på din telefon i kamerabilden, objekt som lagrats i databaser. Info om objektet kan hämtas från databasen och visas på telefonens skärm.

Exempel

 http://www.youtube.com/watch?v=FVeOlIdL99o

 

Användningsområden är många och kommer att få stor genomslagskraft inom positionering. En förare av en vägmaskin kan se den projekterade vägen inspeglat i fönstret. Gatuingenjören kan se ledningar under mark o.s.v

 GPS för folk i skog och mark
>>>> Läs mer

Augment reality
>>>> Läs mer