GISICON är en konsultfirma med inriktining på effektivisering av processer med modern informationsteknik. I huvudsak har GISIQON fokus på integration av GIS/GPS-teknik med olika verksamhetssystem och införande av systemintegration i organisationers IT-strategi.