Integrera Microsoft Office 2010 till ett verktyg för management av :

Kunder och kontakter

Dokument, avtal och andra objekt.

Aktiviteter

Epost

Påminnelser

Karta

GIS