SuperMap

I ett bildspel sedan 1996 visade  jag(trodde jag)  att inom kort kommer  inte leverantörerna av GIS-system att använda egna speciallösningar för dataaccesser och lagring. Det visade sig mycket optimistiskt då först nu kan se en sådan lösning på marknaden, nämligen Supermap

SuperMap är ett ungt GIS-system implementerat på moderna plattformar (.net och java). Innehållet är komplett och kompatibelt med sig själv!.  Komplexiteten är reducerad och prestanda är utöver det vanliga.  Kopplingar till relationsdatabaser är avdramatiserad och fungerar utan korkade tillägg och reducerar därför kostnaderna för lagring av geografiska data. Då dessutom data lagras objektsvis i databasen öppnas nya möjligheter till integration med andra verksamhetssystem.  Ett geometriskt objekt kan var kopplad till en view i t.ex. SQL-server där ingående tabeller kan förändras från andra verksamhetssystem utan att SuperMap är aktivt. SuperMap kan ändå visualisera förändringen i t.ex. en temakarta eller visning av attribut till objektet.

Importfomaten till antal är imponerande och de vanligaste är naturligtvis representerade. 2D-, 3D- GIS, raster, vektor. Prcessing av data är övertygande som spatial- raster- och nätverksanalyser samt CAD(2d).